AZ ÉSZAK - ÉS KELET - MAGYARORSZÁGI MEGYÉK EGYEZTETŐ FÓRUMA

1956. november 2-án megalakult az Észak- és Kelet-magyarországi Nemzeti Tanács, melynek székhelye Miskolcon, a Nehézipari Egyetemen működött. A nemzeti tanácsban a következõ megyék delegáltak küldötteket: Békés, Borsod, Heves, Nógrád és Szolnok megyék, továbbá Miskolc megyei jogú város és a Nehézipari Műszaki Egyetem. Idézünk a tanács határozatából: „Azonosítjuk magunkat a szabadságharc célkitűzéseivel. Valljuk, hogy a szabadságharc hõsi forradalmi küzdelem volt. Egyetértünk a Dunántúli Nemzeti Tanács megalakulásával. A legrövidebb idõn belül létre kell hozni az Országos Nemzeti Tanácsot. A Nagy Imre által vezetett kormányt elismerjük és támogatjuk. A nemzeti tanács nem politikai párt, hanem a nemzet egységének és erejének megtestesítõje a forradalom végsõ gyõzelméig.”


<<<