FELHÍVÁS A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT TAGJAIHOZ!

„Felhívás a Függetl
en Kisgazdapárt tagjaihoz! Magyar Testvéreim! Újból szabadok vagyunk! Nyolc éve, hogy az önkény, a hallgatás száműzetésbe kergetett minden becsületes kisgazdapártit.
Most itt van újra a párt, és harcba szólít minden magyar parasztot, minden értelmiségit és minden munkást, aki a Kisgazdapárt célkitűzéseit magáévá teszi, hogy jöjjön, szervezze a pártot, segítse pártunkat, hogy újból millió és millió magyar igazi nemzeti követelése a magántulajdon, a szabad vallásgyakorlás, a tiszta demokrácia, a humanizmus legyen úrrá a nemzet életében. Magyar paraszt testvéreim! A vetés mellett szervezzetek, hogy újból erősek és nagyok legyünk! Minden faluban alakítsátok meg a pártot, utána a járási szervezetet, hogy mielőbb pártunk egész szervezete teljes erővel működjék. A salgótarjáni városi pártszervezet helyisége a katolikus templommal szembeni Tobola-ház. A városi szervezet megindítására dr. Majzik Béla kórházi forradalmi orvos, a párt ifjúsági szervezője kapott megbízást. Dr. Garamvölgyi Antal, a megyei nemzeti bizottság tagja, a Kisgazdapárt volt megyei ügyvezető elnöke.” (Nógrád Népe, 1956. november 1.)

<<<