A FORRADALOM FEGYVERES VÉDELME

A nemzetőrség megszervezését a budapesti rendőrség
kezdte, október 28-án. Országos hálózatának létrehozását alapvetően két okból szorgalmazta a Nagy Imre-kormány. Az egyik, hogy törvényes és szabályozott kereteket adjon a már egyébként is működő fegyveres csoportoknak. A másik ok: fordulat következett be, mert a kormány magáévá tette a forradalom követeléseit és addigi eredményeit. Ezt követően azokon a településeken is megalakult a nemzetőrség, ahol korábban nem létezett. A forradalmi önkormányzatok feladata volt létrehozásuk, fegyverrel való ellátásuk. A Balassagyarmati Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács például október 30-án szólította fel a járás községeit a nemzetőrség megszervezésére. Hugyag község másnap már fel is állította a testületet.
Rétságon és Balassagyarmaton – november első napjaiban – megindították a járási nemzetőrzászlóaljak szervezését is.
Általános vélemény: a nemzetőrök becsületesen látták el munkájukat, környezetükben rendet és nyugalmat tartottak, ezért megbecsülést kaptak. Sohasem a bosszú vezérelte őket.

Tátrai Guidó, a Balassagyarmati Ifjúsági Szövetség tagja, a határőrség egyenruhájában.

<<<