A FORRADALMI ÖNKORMÁNYZATOK FELSZÁMOLÁSA

A szovjet inváziót követően a községi és városi forradalmi tanácsok a helyükön maradtak, igyekeztek a lakosság ellátását biztosítani, elősegíteni a nyugalmat. A kádárista hatalom a kezdeti időben, mivel kizárólag a szovjet szuronyokra támaszkodhatott, még nem indíthatott ellenük széleskörű támadást. Az 1956. december elején megjelenő rendeletben azután döntöttek a forradalmi önkormányzatok felszámolásáról. Helyi szinten azonban nehéz volt az előírásokat érvényesíttetni. Sok településen a forradalom vezetőit vb-elnökké vagy vb-titkárrá választották, akik így személyükben éltették tovább a forradalmi eszméket. Ezt felismerve Kádárék mindent elkövettek az eltávolításukra. Lefogták, internálták, börtönbe zárták őket. A megyében több településen azonban egészen 1957 februárjáig a helyükön tudtak maradni, a nép támogatását maguk mögött tudva.


<<<