MEGALAKUL A NÓGRÁD MEGYEI MUNKÁSTANÁCS

„Jegyzőkönyv, mely felvétetett 1956. november 21-én, a megyei tanácson megtartott megyei munkástanács-választó ülésén. Jelen vannak a megyei és üzemi tanácsok delegáltjai.
Lénárt Andor polgártárs (Megyei Nemzeti Bizottság): bejelenti, hogy szükség van egy olyan szervre, amely a közüzemek munkástanácsait megyei viszonylatban összefogja.Vincze László polgártárs (Acélárugyár): ’A megyei munkástanács dolgozzon együtt szorosan a megyei nemzeti bizottsággal!’
Szadvári Béla (Szorospataki Bányaüzem): ’A múlt héten Kádár miniszter elvtársnál voltunk, nagyot csalódtunk benne. Azt mondta, hogy amit a kormány eldönt, azt a munkástanács nem másíthatja meg. Ugyanaz a helyzet, ami Rákosi idejében volt?!’
Mlinarik István (Megyei Nemzeti Bizottság elnöke): ’A forradalom vívmányait akkor tudjuk megvédeni, ha a sztálinizmust gyökerestől kiirtjuk Magyarországról.’
Dr. Garamvölgyi Antal (Megyei Nemzeti Bizottság): ’Szomorú dolgok történnek falun. A helyi tanácsok félnek a forradalmi tanácstól, a forradalmi tanács fél a helyi tanácstól, a falusiak irtják az erdőt. A karhatalom ezzel szemben elégtelen.’
Beda József (Nagybátony-Bányavárosi Nemzeti Bizottság elnöke): ’Nagyon csodálkozom azon, hogy a nemzeti bizottság alkuba bocsá tkozik olyanokkal, akikkel nincsen tárgyalnivalónk. Mi tájékoztattuk a kormány tagjait a valódi helyzetről, ugyanakkor Mrázik és klikkje olyan tájékoztatást adott a kormánynak, hogy attól akár a falnak is mehetett volna. Irányítsa a nemzeti forradalmi tanács a megyét, és a munkásság felvilágosítása érdekében vegye át a sajtót és a rádiót! A munkásőrségeket lefegyverzik, ugyanakkor felfegyvereznek bizonyos Kiss Jánosokat. Honnan van joga a pártbizottságnak felfegyverezni embereket, amikor a lefegyverzési rendelet rájuk is vonatkozik? A dolgozó nép adhat csak fiainak fegyvert a kezébe! A legutóbbi ülésünkön ígéretet kaptunk, hogy a szovjet katonák visszatérnek laktanyáikba, ehelyett azonban még mindig ellenőrzik az u takat és igazoltatnak.’ Hargitay Lajos polgártárs (Acélárugyár): ’A deportálások folynak-e?’ Kormányösszekötő: ’Magyarországon deportálás nincs. Ezt Kádár János a leghatározottabban leszögezte.”

<<<