MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS KISZABADÍTÁSA

Mindszenty József bíborost, esztergomi érseket 1955-től a felsőpetényi Almássy-kastélyban tartották fogva. Innen 1956. október 30-án szabadult, miután ÁVH-s fogvatartói beszüntették őrzését. A falu vezetőinek hívására érkeztek a kastélyba a rétsági laktanya tisztjei, Vajtai Gyula, Tóth József, Stifft Róbert főhadnagy és Galajda Béla hadnagy, akik Rétságra szállították a főpapot. A laktanyában töltött éjszaka után, október 31-én reggel, katonai kísérettel, a kormány utasítására kísérték Budapestre a prímást. A páncélos menet parancsnoka Pálinkás-Pallavicini Antal őrnagy, a rétsági forradalmi katonai tanács elnöke volt.Mindszenty József bíboros és Pálinkás-Pallavicini Antal (1922–1957) a budai prímási palotában, 1956. október 31-én. Pallavicini Antal arisztokrata családban született. A világháború utolsó évében részt vett a németellenes ellenállásban. A háború után a néphadsereg tisztje maradt. A rendszer híve lett, nevét is ezért változtatta Pálinkásra. Származása, múltja és a Mindszentyhez fűződő kapcsolata miatt szinte bizonyos volt, hogy a forradalom után eljárás indul ellene, mégsem távozott nyugatra. Földi maradványai a 301-es parcellában nyugszanak.

A bíboros rétsági katonák gyűrűjében és az Úri utcai érseki palota udvarán

Pálinkás-Pallavicini Antal, Deák János, Galajda Béla és
Vajtai Gyula 1956. október 31-én, a budai érseki palotában

A Mindszentyt felsőpetényi fogságából kiszabadító tisztek a fővárosba is elkísérték a bíborost. Ők voltak a személyi testőrei. Útjaik csak november 4-én váltak el, amikor Mindszenty a Parlamentből az amerikai követségre távozott. Kézfogással búcsúztak.

Gala jda Béla és Stifft Róbert

Tóth József és Vajtai Gyula

A forradalom leverését követő megtorlást a rétsági ezred tisztjei sem kerülhették el. Pálinkás Antal őrnagyra a legsúlyosabb büntetést mérték: a katonai bíróság halálra ítélte. A végrehajtásra 1957. december 10-én került sor, mint azt a felvett jegyzőkönyvben, hazug módon megfogalmazták: „törvényes keretek között”.
A testőrökre több év börtönt szabtak ki. Az alakulat parancsnokát, Garami Lajos ezredest 10 év börtönbüntetéssel sújtották.

<<<