A NÓGRÁDI POLGÁROK KÖVETELÉSEI

A Pásztói Állami Gazdaság dolgozói (október 29.): „1. A szovjet haderõ azonnali kivonulása Budapestrõl és az egész ország területérõl. 2. A szovjet kivonulása után mondjon le Nagy Imre kormánya. 3. Tûzzenek ki új választásokat, több párt részételével. 4. Alakítsanak teljesen független Magyar kormányt. 5. Teljes amnesztiát a felkelés minden harcosának. 6. Az elesett felkelõk gyilkosainak azonnali felelõsségre vonását, nyílt tárgyalás útján. 7. Alacsony fizetések emelését. 8. Pártvezérek eltávolítását. 9. Beszolgáltatás teljes eltörlését. 10. Új, igazságos adórendszert. 11. Új hadsereget a régi, demagóg és gyilkos elemek kizárásával. 12. Új rendõrséget, ugyanilyen feltételekkel. 13. Családi pótlékok felemelése. 14. A Magyar-Szovjet barátság eltörlését. 15. Rákosi-Gerõ és Farkas Mihály nép elõtt való elítélését. 16. A Kossuth-címer legyen nemzeti címerünk. 17. Március 15., október 6., október 23. legyenek nemzeti ünnepünk. 18. Gyermektelen adó eltörlését. 19. Nyugdíjak rendezése. 20. Az iskolákban vezessék be a vallás szabad gyakorlását. 21. A kötelezõ orosz nyelv tanulásának eltörlését az iskolákban. 22. A normarendszer eltörlését. Koczka Imre, Gazsó István, Cseg Sándor, Bognár János, Mátyás István.”

Szécsényi Ifjúsági Forradalmi Bizottság (október 27.): "A sztálini politika bűnöseinek felelõsségre vonását követeljük helyi viszonylatban is! Március 15., október 6., valamint október 23. piros betűs ünneppé nyilvánítását, november 7. és április 4. eltörlését követeljük! A magyar uránérc felhasználása a nemzet érdekében történjék! Mindszenty hercegprímás azonnali szabadon bocsátását követeljük!" A Ménkesi Bányaüzem dolgozói (október 27.): "A bányászatban a normarendszert és a progressziót el kell törölni, helyette darabbérezést kell bevezetni. Egyidejűleg az 1951-ben alkalmazott darabárakat huszonöt százalékkal meg kell emelni! Követeljük a harmincszázalékos földalatti pótlék visszaadását! Követeljük, hogy huszonöt évi szolgálat után nyugdíjba lehessen menni, a korhatár a bányában ötven, a külszínen ötvenöt év legyen!"

Mizserfai Bányaüzem dolgozói (október 29.): „A szabadságharcban hõsi halált haltak hozzátartozói részesüljenek nyugdíjban!” A Rétsági Járás Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanácsa (október 28.): "Követeljük az államvédelmi hatóságok azonnali megszüntetését!" Rimóc lakosai (október 28.): "Rákosi nyilvános tárgyalását követeljük! Követeljük a szövetkezeti és egyéni gazdaságok egyenlõ támogatását, mindennemű beszolgáltatás eltörlését, az adóterhek egyenlõ arányosítását és csökkentését!"

Mátranovák és Homokterenye dolgozói (október 28.): "Bocsássák szabadon az ország börtöneiben sínylõdõ politikai foglyokat! A munkásság egyetlen fegyverét, a sztrájkjogot biztosítsák! Tényleges sajtó-, szólás- és szervezkedési szabadságot! Szabad vallásgyakorlást! Független bíróságot! Teljes egyenjogúságot minden magyar állampolgárnak! Az igazságtalanul elkobzott javak visszaadását, vagy kártalanítást! A nemzetitől idegen ideológia száműzését az ifjúság neveléséből!


<<<