1956. november 14.

Az acélárugyári fegyveres csoport felváltására hajnalban megérkezett a megyei tanácshoz Jecsmenik Andor nagybátonyi fegyveres egysége.
Az Acélárugyárban híre ment, hogy a karancslapujtői karhatalmi alakulatok támadást akarnak intézni Salgótarján ellen. Ezért az esetleges fegyveres konfliktus elkerülése érdekében dr. Magos Béla munkástanácselnök, Kovács József városi pártbizottsági dolgozó és a gyári fegyveres csoport kiment a községbe a helyzet tisztázására. Meglepetésükre ott azzal fogadták őket, hogy Karancslapujtőn az acélárugyári fegyveres csoport támadásának híre terjedt el. Magosék tárgyalásokat kezdeményeztek, amikor Vajó István pártfunkcionárius telefonon közölte, hogy Salgótarjánba bevonultak a szovjet csapatok, akik rögtön lefegyverezték a rendőri állományt, s letartóztatták Jecsmenik Andort. A Karancslapujtőről visszaérkező dr. Magos Béla Salupin szovjet parancsnokkal tárgyalt.
Az Acélárugyár munkástanácsa felhívta a város lakosságát, hogy kerüljék az összetűzést a szovjet csapatokkal.

<<<