VADKERT KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

1956. október 27.
A községben felvonulásra került sor.

október 28.
Sár László párttitkár és Kolozsvári László kezdeményezésére felvetődött a forradalmi tanács megválasztásának lehetősége. Kolozsvári a tanács rádióján keresztül értesítette a lakosságot a testület megalakításáról. A népgyűlést a moziban hívták össze, de az kicsinek bizonyult, ezért a lakosság kivonult az utcára, ahol megválasztották a forradalmi tanácsot, amelynek tagja volt többek között Híves Ferenc, Kövér Mihály, Laczó János, dr. Légrády László, Molnár Ferenc, Molnár István, Nagy István, Pistyúr Sándor, Szabó Lajos esperes és Vertetics József. A forradalmi testület elnöke Híves Ferenc lett. A gyűlésen Urbán János felolvasta a megfogalmazandó követeléseket.

október folyamán:
A begyűjtési iratok és a népkönyvtári könyvek elégetésében Dósa Ignác, Kovács Ferenc, ifj. Légrády László, Mák József, Záhorszki András és Záhorszki Mihály is részt vett.
Dombai Sándor, Légrády László és Pistyúr József ledöntötték a temetőben lévő szovjet sírokat.

november 1.
Az iskolában szünetelt a tanítás.

november 2.
Nagygyűlés keretében Szabó Lajos esperes tartott beszédet, majd Pistyúr Sándor iskolaigazgató elszavalta a Nemzeti dalt.


Személyi adattár:

Dombai Sándor: Érsekvadkerten született 1939. február 20-án. Anyja neve Oszi Margit. Iskolai végzettsége 2 év ipari, foglalkozása kőműves. Részt vett a szovjet sírok ledöntésében. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. október 31-én 6 hónap börtönbüntetésre ítélte.

Dósa Ignác: Érsekvadkerten született 1940. február 12-én. Anyja neve Murányi Erzsébet. Iskolai végzettsége 7 általános, foglalkozása segédmunkás. Részt vett az iratok és a könyvek égetésében. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. október 31-én 6 hónap börtönbüntetésre ítélte.

Híves Ferenc: Érsekvadkerten született 1912. március 5-én. Anyja neve Vitéz Piroska. Is-kolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. A forradalmi tanács elnöke volt. 1956 után preventív, illetve közbiztonsági őrizetbe került.

Kolozsvári László: Vácott született 1926. augusztus 29-én. Anyja neve Víg Mária. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása alkalmi munkás. A forradalmi tanács megválasztásának kezdeményezője volt. 1957. február 2-án letartóztatták. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. március 12-én 1 év börtönbüntetésre, 3 év részleges jogvesztésre és egynegyedrész vagyonelkobzásra ítélte. A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa 1957. május 11-én 3 évi börtönbüntetésre és az első fokú bíróság által kiszabott mellékbüntetésre ítélte.

Kovács Ferenc: Érsekvadkerten született 1938. március 27-én. Anyja neve Demény Erzsébet. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása segédmunkás. Részt vett az iratok és a könyvek égetésében. 1957. augusztus 21-én letartóztatták. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. október 31-én 1 év és 10 hónap börtönbüntetésre, illetve 1000 Ft értékű vagyonelkobzásra ítélte. A Legfelsőbb Bíróság 1958. június 30-án kelt másodfokú ítéletével börtönbüntetését 2 év 4 hónapi időtartamra emelte fel és 3 év részleges jogvesztésre büntette.

Laczó János: Érsekvadkerten született 1929. február 26-án. Anyja neve Valacsek Mária. Iskolai végzettsége 6 elemi. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Nem indult ellene eljárás.

Légrádi László ifj.: Balassagyarmaton született 1942. január 5-én. Anyja neve Rotnagel Erzsébet. Iskolai végzettsége 8 általános, foglalkozása segédmunkás. Részt vett az iratok és a könyvek égetésében, illetve a szovjet sírok ledöntésében. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. október 31-én kelt ítéletével javító-nevelést alkalmazott.

Légrády László dr.: Breznóbányán született 1903. december 12-én. Anyja neve Sinter Mária. Iskolai végzettsége egyetem, foglalkozása körorvos. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Nem indult ellene eljárás.

Mák József: Patakon született 1932. augusztus 26-án. Anyja neve Kovács Margit. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Részt vett az iratok és a könyvek égetésében. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. október 31-én 1 év börtönre, 1000 Ft pénzbüntetésre és 1000 Ft értékű vagyonelkobzásra ítélte.

Molnár Ferenc: Érsekvadkerten született 1930. október 28-án. Anyja neve Záhorszky Rozália. Iskolai végzettsége 8 elemi, foglalkozása cipész. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Nem indult ellene eljárás.

Molnár István: Érsekvadkerten született 1930. január 23-án. Anyja neve Jakubecz Emerencia. Foglalkozása földműves. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. A megtorlás során közbiztonsági őrizetbe, majd rendőrhatósági felügyelet alá került.

Nagy János: Érsekvadkerten született 1907. január 22-én. Anyja neve Boda Veronika. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. 1945 után a helyi kisgazdapárt vezetőségi tagja volt. Beválasztották a forradalmi tanácsba. A forradalom bukása után nem indult ellene eljárás.

Pistyúr József: Érsekvadkerten született 1940. április 15-én. Anyja neve Tomis Margit. Iskolai végzettsége 8 általános. Foglalkozása asztalostanuló. Részt vett a szovjet sírok ledöntésében. 1957. augusztus 28-án letartóztatták. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. október 31-én 6 hónap börtönbüntetésre ítélte.

Pityúr Sándor: Érsekvadkerten született 1926. február 14-én. Anyja neve Kaza Mária. Foglalkozása tanító. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Nem indult ellene eljárás.

Urbán János: Érsekvadkerten született 1932. október 26-án. Anyja neve Kovács Margit. Iskolai végzettsége 7 gimnázium, foglalkozása jegykezelő. Felolvasta a követeléseket. 1957. augusztus 28-án letartóztatták. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. október 31-én 10 hónap börtönbüntetésre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság 1958. június 30-án börtönbüntetésének végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette.

Vertetics József: Patakon született 1928. március 7. Anyja neve Diósi Anna. Foglalkozása vándorüveges és festő. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Nem indult ellene eljárás.

Záhorszki András: Érsekvadkerten született 1936. július 16-án. Anyja neve Hustyava Viktória. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása állványozó. Részt vett az iratok és a könyvek égetésében. 1957. augusztus 28-án letartóztatták. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. október 31-én 1 év 6 hónap börtönre és 600 Ft vagyonelkobzásra ítélte.

Záhorszki Mihály: Érsekvadkerten született 1938. október 1-én. Anyja neve Hustyava Viktória. Iskolai végzettsége 8 általános, foglalkozása állványozó. Részt vett az iratok és a könyvek égetésében. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. október 31-én 6 hónap börtönbüntetésre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság 1958. június 30-án börtönbüntetésének végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<