1956. november 28.

Ülést tartottak a munkástanács vezetők, amelyre meghívták Koltai Vilmos karhatalmi parancsnokot és Cser Gyula kormányküldöttet. A munkástanácsok képviselői – dr. Ga¬ram¬völgyi Antal, Mlinarik István, Steigerwald Ottó, Szabó Ervin és Tóth Faragó József – éles bírálattal illették a tiszti század (karhatalom) összetételét és magatartását. El¬mond¬ták név szerint, hogy kik azok az állásukból menesztett funkcionáriusok, személy-zeti vezetők, begyűjtési hivatalnokok, akik a termelő munkába való visszatérés helyett a karhatalom kötelékébe álltak. Koltai megígérte az érintett személyek felülvizsgálását és külön hangsúlyozta Mrázik János elbocsájtását. Cser Gyula is egyetértett a megyei ta-nácsra vonatkozó személyi döntésekkel és fontosnak tartotta a munkástanács által felve-tett 8-10 személy leváltását. Az értekezlet végén úgy döntöttek, hogy november 30-án kibővített munkástanács-értekezletet tartanak a fenti kérdésekről.

<<<