1956. november 13.

A Kádárral folytatott tanácskozás értelmében dr. Magos Béla, az Acélárugyár munkás-tanácsának elnöke gyűlést hívott össze a gyárban, melyen jelen volt az iparmedence munkástanácsainak küldöttsége, a nemzeti bizottság tagjai, illetve Mrázik János, Vajó István és Gyenes kormányösszekötő. Az értekezleten tiltakoztak az erőszakos úton létrejött Mrázik-tanács működése ellen és nem ismerték el annak legalitását. Végül – a személyeskedésektől sem mentes ülésen – abban állapodtak meg, hogy november 15-ig, az új választás napjáig a két helyi hatalom együttműködik és a megyei tanácson közös őrséget adnak. A választást úgy képzelték el, hogy azon a községek képviselői és a megye járásainak 3-3 fős küldöttsége lesz jelen. A több órás tanácskozáson a munkástanácsok képviselői végül egy 10 pontos követelést fogalmaztak meg.
A bányaüzemek munkástanácsainak küldöttsége kereste fel a megyei tanácson Mrázik Jánost, és követelték, hogy Sartoris Kálmánt helyezzék vissza trösztiigazgatói állásába. Mrázik azonban az Acélárugyárban tárgyalt.
Az acélárugyári tanácskozás megállapodása alapján a Hadady-féle gyári fegyveres csoport megjelent a megyei tanács épületében, hogy az ottlévő karhatalmi alakulattal kiegészülve közös őrséget adjon. Azonban a megrettent és a tanácskozás döntését nem ismerő Mrázik-hívek elhagyták az épületet és nagyrészük Karancslapujtőre távozott. Ide érkezett az esti órákban Adorján Gyula rendőr alezredes, a salgótarjáni karhatalom egyik parancsnoka (a másik Darázs István volt, aki Münnichtől kapott felhatalmazást), és tájékoztatta az itt gyülekező karhatalmat a megyei tanács „elvesztéséről”. Felvetődött, hogy információszerzés végett néhány személy beutazik Salgótarjánba. Erre a feladatra kijelölték Kovács László rendőrhadnagyot, Lavaj István bányászt, és Petik Sándor bánya-tröszti dolgozót. Salgótarjánban a főosztályon Szabó Gábor tájékoztatta őket a gyári értekezlet döntéseiről, majd innen átmentek a megyei tanács épületébe, ahol az acéláru-gyáriak elfogták a három személyt és a gyárba kísérték, mert nem tudták igazolni magukat. Hadadyék értesítették a rendőrséget, hogy vegye át a foglyokat, miközben a megyei tanácsról telefonon erősítést kértek, mert Darázs karhatalmi alakulata megjelent az épület előtt. Erre az Acélárugyárból buszokkal megerősítve lementek a vásártérre és körbe-zárták a Darázs-csoportot. Hosszas megbeszélés után a karhatalmistákat és a három karancslapujtői személyt elengedték.
A megyei pártbizottságon tartózkodó Jakab Sándor Rapi Lajossal együtt Aszódra utazott, ahol a szovjet csapatok behívásáról tárgyalt. Aszódról Jakab telefonon beszélt a pártközpontban tartózkodó Kiss Károllyal.

<<<