1956. október 31.

Az ügyészségi forradalmi munkástanács 43 elítéltet és előzetes letartóztatásban lévő személyt engedett szabadon. Az ügyészségi munkástanács alacsonyabb munkakörbe helyezte Diósi Imre és Zlehovszki József ügyészeket, Szabó Imre nyomozót, illetve elbocsátották állásából Rozgonyi Aladár ügyészt. Ez utóbbit a városi és járási nemzeti tanács határozatban utasította, hogy 24 órán belül hagyja el a város területét, „mivel megjelenésével pánikot kelt rémhírterjesztések miatt”. (Sic!)

Ülést tartott a balassagyarmati bíróságok forradalmi bizottsága, dr. Gáspár Mihály elnök, Draskóczi Endre, dr. Fenyves Samuné, Harmath András, Kenessey Miklós és dr. Somos István résztvételével. Az értekezleten jelen volt dr. Daróczi Gusztáv, a Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács elnöke is. A megbeszélést dr. Gáspár Mihály nyitotta meg és közölte, hogy a megyei bíróság vezetésével megbízott dr. Kovács Lászlóval szemben a dolgozók bizalmatlanok. Ezért úgy határoztak, hogy – ameddig a kormány nem hoz végleges döntést a bíróság vezetésére vonatkozólag – felmentik Kovácsot és a megyei bíróság vezetésével dr. Okolicsányi György megyei bírósági tanácsvezetőt bízzák meg.

A helyi határőrség katonai tanácsa több tisztet leszereltetett és határozatban utasította őket, hogy a következő napon hagyják el Balassagyarmatot.

Megválasztották a helyi tűzoltóalosztály forradalmi munkástanácsát. Az eseményen megjelent a városi és járási forradalmi tanács képviseletében Várkonyi Róbert és Siket Pál. A gyűlést Földesi István nyitotta meg, majd ismertette a választás jelentőségét, technikai lebonyolításának módját. Az egyenkénti szavazás eredményeképpen a munkástanács elnöke Ledeczki János, elnökhelyettese Kunhalasi István, titkára Fábián János, további tagok pedig Antal Sándor, Babinszki József, Földesi István és Tóth Sándor lettek. A tűzoltókat Kunhalasi István képviselte a városi és járási forradalmi tanácsban.

Tibai Gézát nevezték ki a nemzetőrség parancsnokhelyettesének.

<<<