1956. december 2.

A Budapestről hazatért küldöttség tájékoztatót tartott az Acélárugyárban székelő megyei munkástanácsnak. Szabó Ervin elnök kifogásolta Jecsmenik Andor és Beda József lépését, hogy olyan nagy horderejű kérdésben, mint az általános sztrájk, a munkástanács nevében, de annak tudta nélkül jártak el. Az előálló helyzet „enyhítése” végett a munkástanács úgy határozott, hogy amennyiben a kormány nem teljesíti a nógrádi munkásság követeléseit a Bedáék által megadott időpontig, akkor az általános sztrájk helyett 48 órás tiltakozó ülősztrájkot hirdetnek meg.
Az MSZMP és a megyei tanács lapjaként jelent meg a Nógrádi Népújság első évfolyamának ötödik száma, melyet eddig a megye dolgozóinak lapjaként jegyeztek.
„Mi a teljes igazság?” című röpiratában a megyei munkástanács sérelmezte, hogy nem teljesültek a november végén megfogalmazott követeléseik.

<<<