1956. október 28.

Mivel a besztercebányai járási párttitkár nem volt döntési helyzetben, Jakab hajnalban telefonon beszélt Antony Novotnyval, aki biztosította a fegyvereket. Salgótarjánba visszatérve a BM megyei főosztályára ment, ahol kiosztották a géppisztolyokat az állomány tagjainak, illetve az ott gyülekező pártkádereknek.
Többszáz példányban terjesztették a város területén a Szlovák Kommunista Párt lapját, az ÚJ Szót, amely „ellenforradalmi puccskisérletnek” minősítette az országban zajló eseményeket. Az újságot Jakab Sándorék hozták magukkal, a párt végrehajtó bizottságának határozata alapján.
Megszünt az összeköttetés a BM megyei főosztálya és az Országos Rendőrkapitányság között.
Papírhiányra hivatkozva Hajdú József megszüntette a Tarjáni Acél c. acélárugyári üzemi újságot, és Fráter Lóránd szerkesztőt „erősítésként” átirányította a megyei laphoz.
Megválasztották a Nógrádi Szénbányászati Tröszt 21 fős hivatali munkástanácsát, melynek többek között tagjai voltak: Bokor Pál, dr. Csillag József, Gerlei Andor, Lassan József, Pödör Mihály, dr. Verebélyi Gyula, Vincze György, Vörös Lajos, dr. Wágner Jenő. A munkástanács elnöke Lassan József, titkára Gerlei Andor lett. Rajtuk kívül még dr. Csillag Józsefet, Pödör Mihályt és dr. Verebélyi Gyulát választották be az 5 tagú ún. intézőbizottságba.
Megválasztották a 33. sz. AKÖV salgótarjáni telepének ideiglenes munkástanácsát. Tagjai voltak többek között Dancsák János, Demény Mihály, Dudás Benjámin, Filkor József és Kövér Mihály.
Az ideiglenes forradalmi nemzeti tanács ülésén Mlinarik István, a megyei tanács népművelési osztályának művészeti csoportvezetője követelte, hogy a tanács fogadja el az üzemek és intézmények küldötteinek követeléseit, melyek között a beadás eltörlése, a normák megszüntetése, a többpártrendszer, az orosz csapatok kivonulása szerepelt. A küldöttek a fenti pontok megjelenését szorgalmazták és kérték, hogy azok a másnapi megyei lapban jelenjenek meg. Erre azonban nem került sor. Az ülés folyamán felvetődött a tanács kibővítésének gondolata és ezért elhatározták, hogy október 30-án szélesebb alapokon álló bizottságot fognak létrehozni.
A Szabad Nógrádban megjelent a Hajdú-féle tanács felhívása, melyben kérték a lakosságot, „...hogy a rendet és nyugalmat, – amely alapja a szocialista demokratizmus további kibővítésének és a legszélesebb népi alapokon nyugvó szervek megválasztásának – minden körülmények között biztosítsa.”
Rácz Károly őrnaggyal, a BM megyei főosztályvezetővel történt megbeszélés után Borsos Pál alezredes, megyei kiegészítő parancsnok felhívást bocsájtott ki a rend fenntartása érdekében és közölte, hogy átvette a város összes fegyveres erőinek parancsnokságát.
Az Északi Szénszállító és Szolgáltató Vállalatnál, illetve a hozzá tartozó üzemeknél megalakultak a munkástanácsok.

<<<