1956. november 6.

A hajnali órákban a fenti csoport Darázs István százados vezetésével, a rendőrségtől kapott fegyverekkel megerősítve, megszállta a megyei tanács épületét és az ott tartózkodó nemzeti bizottság tagjait távozásra szólította fel. Az új megyei hatalmi szerv, az ún. Nógrád Megyei Ideiglenes Munkás-Paraszt Forradalmi Tanács egyes vélemények szerint már az SZMT épületében, mások szerint a megyei rendőrkapitányságon, míg megint mások szerint csak a megyei tanács épületének hajnali birtokbavétele után alakult meg. Annyi viszont biztos, hogy ennek a tanácsnak az elnöke Mrázik János, tagjai pedig többek között Laukó György, Mrázik Rezső, Tanyai Ferenc és Vajó Ferenc lettek.
A Mrázik-tanács leváltotta a Bányatröszt éléről Sartoris Kálmánt és helyére Tanyai Ferencet állították.

<<<