1956. november 8.

Az Acélárugyár munkástanácsa – az előző napi igazgatótanácsi döntést felülbírálva – az anyag- és energiaellátás szűkössége miatt 12-ére halasztotta el a munka felvételét, továbbá sikertelen tárgyalást folytatott a Mrázik-féle tanáccsal.
Nógrád megye dolgozóinak lapjaként jelent meg az „Új Úton” című újság, mely valójában a Forradalmi Munkás-Paraszt Tanács és a megyei MSZMP szervezetének közös kiadványa volt.
Árvai Mihály alezredes, a Mrázik-féle tanács karhatalmi parancsnoka közleményben rendelte el, hogy a város minden üzemi őrségének parancsnoka tegyen jelentést a birtokában lévő fegyverzetről és lőszerkészletről.
Megkezdődött az oktatás a város bölcsődéiben és általános iskoláiban.

<<<