1956. október 24:

Kora reggel Hajdú József MDP megyei első titkár magához kérette Borsos Pál alezredest, megyei kiegészítő parancsnokot, Szabó Jenő századost, helyettest és Barta Ferenc századost, járási kiegészítő parancsnokot. Ismertette a fővárosi eseményeket és felhívta az illetők figyelmét a rend biztosítására. A megbeszélés után a bázisukra visszatérő katonai vezetők a megye egész területére riadót rendeltek el és döntően ezt követően kezdődött meg az üzemekben és a településeken a fegyveres őrségek szervezése.
Hajdú érdeklődésére Hegedűs András miniszterelnök kijelentette, hogy aznap délre a rend helyreáll.
A megyei pártbizottság határozatot hozott a rendőri állomány megerősítéséről. Rácz Károly BM főosztályvezető és Szabó István rendőri helyettes az anyagosztály védelmére 40 személyt fegyverzett fel.
Laukó György megyei vb-elnök a tanácsi szerveknek kiadott utasításában „fasiszta csőcselék lázadásának és fosztogatásának” minősítette az eseményeket és felhívta a tanácsapparátus tagjait, hogy „személyes felelősséggel akadályozzák meg, hogy a rendbontás a vidéki városokra és községekre is kiterjedjen”.

<<<