1956. november 27.

A fegyveres erők minisztere Koltai Vilmos ezredest nevezte ki Nógrád Megye Karhatalmi Parancsnokának. (nem egyértelmű, hogy azonos-e azzal a Koltai őrnaggyal, aki már november 16-a óta a megyében volt, mint az ORFK képviselője.)
A megyei munkástanács engedélyezte az acélárugyári munkástanácsnak, hogy Tarjáni Acélakarat címmel új üzemi lapot indítson. Az újság felelős kiadója Óvári László lett.

<<<