Barthó László: 1914. január 9-én született Salgótarjánban értelmiségi családba (apja az Acélárugyári iskolában volt tanár). Anyja neve Geitner Sarolta, iskolai végzettsége katonai akadémia. Részt vett a II. világháborúban Legmagasabb rendfokozata százados 1945 máju-sában amerikai fogságba esett, s 1946-ban tért haza. Ezt követően kertész, majd gépkocsi-vezető volt. 1951-ben az ÁVH letartóztatta, s háborús bűntettel gyanúsította, holott 1946-ban minden további nélkül igazolták. Kistarcsára vitték internálótáborba. Ügye bíróság elé került, s 1953-ban felmentették. Ezt követően különböző nógrádi bányákban dolgozott mű-szaki vonalon. 1956-ban a Kazári Bányüzem főbányamérője volt. A forradalomi esemé-nyekbe november 2-án véletlenül kapcsolódott be. Mivel éppen a megyei tanácson volt, beválasztották a megyei nemzeti bizottságon belül akkor alakuló ún. katonai tanácsba, mint polgári tanácsadót. Amikor november 4-én egy páran felvetették, hogy a várost védeni kel-lene a szovjetekkel szemben, a többséggel egyezően neki is az volt a véleménye, hogy meg-felelő erő nélkül teljesen értelmetlen és felelőtlen tett lenne. Csak és egyedül ezért 1957. május 8-án előzetes letartóztatásba helyezték, majd 1957. október 14-én a Balassagyarmati Megyei Bíróság első fokon 5 év börtönbüntetésre mint főbüntetésre, egyes jogai gyakorlásá-tól való 10 évi eltiltásra és 2000 Ft értékű vagyona elkobzására mint mellékbüntetésre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság az első fokú ítéletét 1958. október 28-án helyben hagyta.

<<<