BERCEL KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

1956. október 27.
Fiatalokból álló csoport eltávolította a községi tanácson és a pártszervezet épületén lévő címereket és csillagokat.


október 29.
A rádió reggeli felhívásában az iskola nevelőtestülete a tanulókon keresztül felhívta a szülőket, hogy a főváros lakosságának gyűjtsenek élelmet.
A községi tanácson megválasztották a forradalmi tanácsot. Az ülést Séllei Ferenc plébános vezette le. A testületnek többek között tagja volt Igar Sándor, Makovinyi Gyula, Séllei Ferenc és Seres Vince. Az elnök Igar Sándor lett. A megjelentek követelték a fegyverek összegyűjtését és az egyházi ünnepek megtartását. (Más forrás szerint a forradalmi tanács október 28-án jött létre.)
Mihályi László parancsnokságával felállították a nemzetőrséget.
Megalakult a gépállomás forradalmi munkástanácsa. A vezetőség tagjai voltak: Geszti Imre elnök, Nándori Pál elnökhelyettes, valamint Baráth József, Blaskó László, Eszényi László, Földesi István, Kikillay Katalin, Kiss József, Oroszki Ferenc és Takács László.

október 30.
A lakosság által összegyűjtött élelmet Józsa György tanár kísérte fel két gépkocsival Budapestre. Hazatérve beszámolt a forradalmi tanács ülésén a szállítmány sorsáról és a fővárosi harcokról.

október 31.
Ülést tartott a gépállomás forradalmi munkástanácsa és elfogadták Gál Sándor és Kurják József agronómusok tanácstagságát. A gyűlés határozatot fogadott el a termelés beindításáról és az erőgépek elosztásáról.

november 1.
A község népe fekete zászlókkal vonult el a templomhoz, ahol megemlékeztek a forradalom áldozatairól.
A községi forradalmi tanács további intézkedésig szabadságolta Laczkó Józsefet, a gépállomás igazgatóját.

december 11.
A gépállomás munkástanácsa javasolta Laczkó József igazgató leváltását és Kurják József főagronómus igazgatói kinevezését, de a váltásra már nem került sor.

december 15.
A nemzetőrség befejezte tevékenységét.


Személyi adattár:

Geszti Imre: Munkás családban született Bucsán 1925. február 27-én. Anyja neve Burai Júlia. Iskolai végzettsége technikum, foglalkozása vasesztergályos, főmérnök. 1951-től a jobbágyi Tömegcikk Művek dolgozója, majd 1955-ben került a berceli gépállomásra, ahol 1956-ban megválasztották a forradalmi munkástanácsának elnökévé. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1958. január 16-án 500 Ft pénzbüntetésre ítélte.

Igar Sándor: Budapesten született 1917-ben. Anyja neve Zengai Ilona. Foglalkozása aszta-losmester. A forradalmi tanács elnöke volt. 1956 után közbiztonsági őrizetbe került, majd később rendőrhatósági felügyelet alá helyezték.

Makovinyi Gyula: Bercelen született 1902-ben. Anyja neve Tobicser Eszter. Foglalkozása cipész. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. 1956 után közbiztonsági őrizet, illetve rendőrhatósági felügyelet alá került.

Mihályi László: Piszkén született 1910-ben. Anyja neve Eckl Teréz. Nemzetőrparancsnok volt. 1956 után a településről kitiltották, és rendőrhatósági felügyelet alá helyezték.

Séllei Ferenc: Csákváron született 1906-ban. Anyja neve Nemes Rozália. Foglalkozása plébános. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. A megtorlás idején közbiztonsági őrizetbe vették.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<