HERENCSÉNY KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 29.
Falugyűlés keretében alakult meg a forradalmi tanács, amelynek tagja volt többek között Csábi Károlyné, Keresztúri János és Nagy János. A testület az operatív ügyek vitelére egy 10 fős intézőbizottságot választott, Nagy János elnökletével. (Más forrás szerint a forradalmi tanács október 28-án jött létre.)

október folyamán:
A forradalmi tanács elrendelte, hogy az iskolai köszöntés a „dicsértessék” legyen, és az iskola vezetésével Mándity István igazgatóhelyettest bízta meg. (Ebben a döntésben esetleg szerepe lehetett Kalácska József helybéli plébánosnak is.)


Személyi adattár:

Csábi Károlyné sz. Hován Ilona: Herencsényben született 1910. szeptember 25-én. Anyja neve Oláh Teréz. Foglalkozása háztartásbeli. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. 1956 után rendőrhatósági felügyelet alá került.

Kalácska József: Bernecebarátiban született 1918. január 26-án. Anyja neve? 1953-ban mint zagyvaszántói pap került börtönbe. 1956-ban Herencsényben volt plébános. A forradalom alatti szerepvállalása miatt 1957. április 1-én Budapestre, a Kozma utcai börtönbe vitték, s csak november 15-én engedték szabadon.

Keresztúri János: Herencsényben született 1911. május 21-én. Anyja neve Kovács Mária. Foglalkozása földműves. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. A megtorlás során közbiztonsági őrizetbe, majd rendőrhatósági felügyelet alá került.

Nagy János: Herencsényben született 1925. március 14-én. Anyja neve Petrovecz Borbála. Foglalkozása alkalmi munkás. Az intézőbizottság elnöke volt. 1956 után közbiztonsági őrizetbe, majd rendőrhatósági felügyelet alá került.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<