Kapcsolódó tanulmány: Tyekvicska Árpád: Dr. Daróczi Gusztáv

Daróczi Gusztáv, dr.:
Értelmiségi családban született Hajdúböszörményben, 1899. június 3-án. Anyja neve Kellner Etelka. Az elemi iskola 4 osztályát a hajdúböszörményi református iskolában, középfokú tanulmányait a debreceni református főgimnáziumban végezte. 1917-ben besorozták és Temesvárra vezényelték tartalékos tiszti iskolára. A frontról 1918 novemberében tért haza, és beiratkozott a debreceni egyetem jogi karára, ahol 1922-ben állam- és jogtudományi doktorátust szerzett. 1927-ben sikeres ügyvédi és bírói szakvizsgát tett, 1931-ig ügyvédként, utána különböző városokban közjegyző helyettesként dolgozott. 1945-től már Balassagyarmaton ügyvédeskedett, tagja volt a helyi igazoló bizottságnak. Az ötvenes években a balassagyarmati ügyvédi munkaközösség vezetőjeként dolgozott. A kisgazdapártnak 1945 és 1948 között volt a tagja. 1954-ben beválasztották a városi tanácsba és ellátta a hazafias népfront járási titkári tisztségét is. A forradalom idején a pártbizottság felkérésére vett részt a Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Tanács alakuló ülésén, ahol a küldöttek megválasztották a testület elnökévé. 1957. február 12-én került előzetes letartóztatás alá. A Budapesti Katonai Bíróság 1958. március 22-én életfogytig tartó börtönbüntetésre, 10 év részleges jogvesztésre és teljes vagyonelkobzásra ítélte. A Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának külön tanácsa 1958. június 17-én másodfokon, 6 év börtönre, 5 év részleges jogvesztésre és teljes vagyonelkobzásra módosította az első fokú bírói ítéletet.

<<<