1956. december 16.

Az MSZMP Salgótarjáni Városi és Járási Ideiglenes Intézőbizottságának első aktívaülésén Házi Sándor vezérőrnagy tartott beszámolót az elmúlt napok, hetek eseményeiről. A jelenlévők egyhangúlag követelték az „ellenforradalom” vezetőinek felelősségre vonását.

<<<