december 6.

A városban elterjedt annak a híre, hogy Tátrai Guidót letartóztatása alatt bántalmazták. Erre mintegy 200-300 fő vonult a rendőrség elé és a határőrségi laktanyához. Képviseletükben Antal Imre, Kelemen János és még egy személy követelték Simon őrnagytól, a balassagyarmati karhatalom parancsnokától, a bántalmazást elkövető személyek kiadását, tovább a karhatalmi egység feloszlatását. Simon közölte a küldöttséggel, hogy tájékoztatta az eseményről a salgótarjáni parancsnokságot, ahonnan az ügy kivizsgálására bizottságot küldenek ki. Antal tájékoztatta a tömeget a Simontól hallottakról, ami azonban nem győzte meg a tüntetőket. Mivel nem voltak hajlandóak a laktanyától elvonulni, a városban állomásozó szovjet páncélos egység parancsnoka Ivanov őrnagy intézkedésére, a páncélosok kivonultak a laktanyából és szétzavarták az embereket. A továbbiakban a szovjet parancsnok betiltott minden gyűlést, felvonulást és csoportosulást a város, illetve a járás egész területén. Felszólította a lakosságot, hogy december 8-ig mindenki adja le fegyverét és a dolgozók haladéktalanul vegyék fel a munkát. (Egyes források szerint Tátrait a demonstráció hatására engedték szabadon. Ezt azonban az esemény után néhány nappal felvett vallomások nagy része nem támasztja alá.)

<<<