Demény Mihály: Szegényparaszti családban született Jászapátiban 1922. március 21-én. Anyja neve Molnár Rozália. Iskolai végzettsége 6 elemi. Iskolái elvégzése után cipészinas lett, s 1941-ben szabadult. A II. világháborúban angolszász fogságba került, ahonnan 1945 őszén tért haza. 1947-től kisiparos lett, majd 1951-ben gépkocsivezetői tanfolyamot végzett, és 1952-ben került a 33. sz. AKÖV-höz. A forradalom idején a vállalat munkástanácsának elnökévé választották. 1956. december 8-án vették őrizetbe. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1958. június 4-én 4 év börtönbüntetésre, 8 év részleges jogvesztésre, és felerészbeni vagyonelkobzásra ítélte. A Legfelsőbb Bíróság 1958. október 24-én 3 év börtönbüntetésre, 3 év részleges jogvesztésre és 500 Ft értékű vagyonelkobzásra változtatta meg az elsőfokú bírói ítéletet.

<<<