Hargitai Lajos: 1928. január 20-án született Baján. Anyja neve Koch Anna. Iskolai végzettsége műszaki egyetem. Az Acélárugyárban 1950-től dolgozott, mint üzemmérnök. A forradalom alatt tagja lett az üzemi munkástanácsnak, sőt 14 vagy 15 fős igazgatótanácsba is beválasztották. Egyik vezetője volt annak a kb. 30 fős fegyveres csoportnak, amelyet Szabó István, a megyei rendőrkapitányság megbízott vezetője abból a célból fegyverzett fel október végén, hogy nemzetőri feladatokat lássanak el a város területén, különösen az acélárugyári kolónián. (Ezt a csoportot nevezték el a megtorlás idején Hargitai-Hadady féle fegyveres csoportnak, illetve különítménynek.) A csoport tagjai november 13-án részt vettek a megyei tanács visszafoglalásában, majd másnap megkísérelték a Karancslapujtőn tartózkodó karhatalmisták lefegyverzését is. Mindezekért december 11-én vagy 12-én a karhatalmisták letartóztatták. 13-án hajnalban Hadady Rudolffal együtt a megyei rendőrkapitányságról azzal a céllal, hogy a Budapesti Központi Bírósághoz szállítják őket, gépkocsival elindultak a fővárosba. A Balassagyarmat előtt lévő Hugyagnál azonban a karhatalmisták kiszállították mindkettőjüket a gépkocsiból, majd szinte a felismerhetetlenségig összeverték, s ezt követően több lövéssel agyonlőtték őket.

<<<