IPOLYVECE KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

1956. október 26-27.
A fenti két nap valamelyikén felvonulásra került sor, melyben jelentős szerepet játszott Novák László, Pásztor János, Repiczki József, Tóth András és Trenyik Pál. A demonstráció során a tüntetők feldúlták a pártirodát és az italboltot. Majd követelték a tsz-elnökétől, hogy az istállóban lévő állatokat kötözze össze, és melléjük engedje be az istálló kollektivizálás előtti tulajdonosának, Mitasz Vincének az állatait. (A felvonulás idejét más források október 24-re, 25-re, illetve 28-ra datálják.)
október 30.
A központi iskolában választották meg az ideiglenes forradalmi tanácsot. A Himnusz után Kovács István vb-titkár bejelentette a tanácstagság és a végrehajtó bizottság lemondását. Ezt követően népszavazás útján 9 tagú jelölő bizottságot állítottak fel, melynek tagja volt ifj. Dobos József, Frankó István, Gyurcsák István, Kmetti Lajos, Márton Ervin, Molnár István, Szikszay József, Trenyik Pál és Urbán István.
A bizottság javaslatára a forradalmi tanács tagja lett Balogh Sándor, Busai János, Deme László, Dobos Ferenc, ifj. Dobos József, Dobos László, Dudás Mihály, ifj. Gregus Sándor, ifj. Herczeg János, Káposzta Sándor, Kiszely János, Kmetti Lajos, Kmetti Sándor, Kovács István, Márton Ervin, Mihály Sándor, ifj. Mitasz István, Nagy Sándor, Okolenszki László, Óvári Ferenc, Pásztor János, Szikszay József, ifj. Tóth József kosaras, Tóth László, Trenyik Pál vr. (Sic!) és Urbán István.
A testület elnöke Kmetti Lajos, elnökhelyettese Deme László, titkára Kovács István lett. A választást követően határoztak a polgárőrség felállításáról.
november 2.
Felszállították Budapestre a lakosság élelmiszeradományát.
november 3.
Rendkívüli ülést tartott az ideiglenes forradalmi tanács, ahol megválasztották a testület szűkebb körű intézőbizottságát ifj. Dobos József, Dudás Mihály, Molnár István, Nagy Sándor, Óvári Ferenc és Szikszay József részvételével, illetve Trenyik Pált tették meg másik elnökhelyettesnek. Az összejövetelen elhangzott olyan javaslat, hogy a helyi tsz váljon el a drégelypalánki szövetkezettől. A testület ennek eldöntését a szövetkezet vezetősége elé utalta.
november 10.
Az ideiglenes forradalmi tanács tagjaiból alakult meg a végleges forradalmi tanács.
A település járási képviseletével Kmetti Lajost bízták meg.
november 29.
A forradalmi tanács ügyintéző bizottságának és a végrehajtó bizottság közös ülésén visszahívták vb-tagságából Benkó Pált, Dobos Sándort és Mészáros Istvánt, valamint az addigi 5 tagú végrehajtó bizottság létszámát 7 főben maximálták.
Személyi adattár

Novák László: Ipolyvecén született 1938. augusztus 12-én. Anyja neve Valak Rozália. Iskolai végzettsége 8 általános, foglalkozása segédmunkás. Jelentős szerepet játszott a felvonulás során. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. december 11-én 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.
Okolenszki László: Ipolyvecén született 1919. október 8-án. Anyja neve Dénes Erzsébet. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Nem indult ellene eljárás.
Pásztor János: Ipolyvecén született 1924. május 15-én. Anyja neve Bojtos Teréz. Iskolai végzettsége 4 elemi, foglalkozása segédmunkás. Jelentős szerepet játszott a felvonulás során. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. december 11-én 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.
Repiczki József: Ipolyvecén született 1914. szeptember 17-én. Anyja neve Repiczki Mária. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása szőlőpásztor. Jelentős szerepet játszott a felvonulás során. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. december 11-én 10 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.
Szikszai József: Ipolyvecén született 1911. május 2-án. Anyja neve Hikkel Mária. Iskolai végzettsége tanítóképző, foglalkozása tanító. Tagja volt a jelölőbizottságnak és a forradalmi tanácsnak. Nem indult ellene eljárás.
Tóth András: Ipolyhidvégen született 1920. január 1-én. Anyja neve Herczeg Klára. Isko-lai végzettsége 8 elemi, foglalkozása kubikus. Jelentős szerepet játszott a felvonulás során. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. december 11-én 1 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.
Trenyik Pál: Ipolynagyfalun született 1910. március 26-án. Anyja neve Balik Erzsébet. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a jelölőbizottságnak és jelentős szerepet játszott a felvonulás megszervezésében. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. december 11-én 10 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.
Urbán István: Ipolyvecén született 1907. július 11-én. Anyja neve Sulyan Mária. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása asztalos. Tagja volt a jelölő bizottságnak és a forradalmi tanácsnak. A megtorlás idején közbiztonsági őrizetbe, majd rendőrhatósági felügyelet alá helyezték.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<