Kecskés Károly: Balassagyarmaton született 1924. február 28-án. Anyja neve Lehoczki Margit, foglalkozása gépkocsivezető. Tanúvallomások szerint 1945 előtt az apja autójavító műhelyében dolgozott Balassagyarmaton, 1945 után pedig a család bérfuvarozási vállalko-zásában talált munkát. 1947 után a kenyérgyárban helyezkedett el, majd a 33. sz. AKÖV gépkocsivezetője lett. 1956 október 29-én beválasztották a salgótarjáni 33. sz. AKÖV munkástanácsába. Másnap, mint munkahelye forradalmi testületének küldötte, s nem utolsósorban, mint a szociáldemokrata párt képviselője, tagja lett a megyei nemzeti bizottságnak, amely a 11 fős elnökség tagjává is megválasztotta. A közlekedési ügyek vitelével bízták meg. Egyik hangadója volt az elnökségnek. Jól megérezte, hogy a munka beszüntetésének, vagy megindításának kérdése lényegében a közlekedési vállalat mindenkori hozzáállásától is függ. November 4-e után is aktív maradt. November 21-én beválasztották a megyei munkástanács tagjai közé. A megtorlás elől emigrált. Ennek ellenére a Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. október 14-én 6 év börtönbüntetésre, mint főbüntetésre, illetve mellékbüntetésként egyes jogai gyakorlásától 10 évi eltiltásra és 1000 Ft értékű vagyona elkobzására ítélte. Ügyében a Legfelsőbb Bíróság 1958. október 28-án új eljárás lefolytatására utasította az első fokú bíróságot, azonban 1960. június 20-án a megyei bíróság megismételte 1957-es ítéletét.

<<<