Lassan József: 1918.04.04-én született Komlón bányászcsaládba. Anyja neve Matheisz Anna. A mérnöki oklevelet Sopronban szerezte a műegyetemen. Innen a rózsaszentmártoni bányához került, ahol a mérnökség vezetője lett, majd 1953-ban került a nógrádi bányákhoz, és itt előbb a József-aknai üzemnek lett a vezetője. 1945-ben a salgótarjáni igazgatóságra helyezték igazgatóhelyettesnek. 1946-tól 1954-ig a nógrádi szénmedencében különböző bányaüzemeknél töltött be vezető posztokat, mígnem 1954-ben a tröszt főmérnöke lett. A forradalom alatt a bányatröszt 21 fős hivatali munkástanácsnak tagja, az 5 tagú igazgatótanácsnak pedig elnöke lett. November 4 előtt egyetértett a megyei nemzeti bizottság azon határozatával, hogy amíg a szovjet csapatok az országban tartózkodnak, csak annyi szenet szabad termelni, amennyi az élet fenntartásához éppen szükséges. November 4 után, de különösen a december eleji 48 órás ülősztrájk után a termelés megindítása mellett foglalt állást. Mindezekét 1957. április 26-tól június 29-ig előzetes letartóztatásban volt, majd 1957. október 14-én a Balassagyarmati Megyei Bíróság első fokon 6 hónapi 3 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre, mint főbüntetésre, és 1000 Ft pénzbüntetésre, mint mellékbüntetésre ítélte.

<<<