1956. november 1.

A HM megbízottjaként Salgótarjánba érkezett Árvai Mihály alezredes, hogy átvegye a megye, valójában Salgótarján katonai ügyeinek irányítását.
Bárdosi József helyett Kormos Géza százados lett a megyei kiegészítő parancsnokság katonai tanácsának új elnöke.
Megérkezett a városba a rétsági páncélos egység 16 fős csoportja Deli főhadnagy vezetésével. Magukkal hoztak 20 géppisztolyt, amelyet az építőipari vállalatnál megalakult nemzetőrség vett át. Ennek az egységnek a parancsnoka Deme Attila lett. A rétsági fegyveres csoportot az építőipari vállalat munkásszállásán helyezték el. Rövid ittlétük alatt fegyveres járőrszolgálatot láttak el, de néhány esetben a Deme-féle nemzetőrséggel együtt házkutatásokban – pl. a volt ÁVH-oknál – is részt vettek.
A volt megyei pártvezetés a sajtón keresztül jelentette be a megyei pártbizottság megszüntetését amíg „... lelkiismeretünket megvizsgálva, minden káros eszméktől megtisztítva munkához láthatunk.” A vezetést egy hattagú elnökség vette át, amelynek tagja volt Andó István, Cserháti József, Hegedűs László, Kovács József, Laukó György és Vajó István. A város súlyos lakásproblémájának enyhítésére felajánlották a pártiskola és a városi-járási pártbizottság épületeit.
Megalakult a Salgótarján Járási Forradalmi Nemzeti Bizottság, elnökévé dr. Erdődi Gyulát választották. A testület tagja volt többek között Bakos József, Bali András, dr. Benkó János, Czikora András, Dax Károly, Domonkos Imre, Dudás István, Fodor Lajos, Ipolyi János, Kis András, Kvacsek László, Lavaj Árpád, Petróczy Gyula, Szomszéd g. János és dr. Szoó Elemér. A bizottság nem fejtett ki érdemi munkát. (Van olyan forrás is, amely az alakulást november 2-ára teszi.)
Megjelent a Nógrád Népében dr. Garamvölgyi Antal felhívása a kisgazdapárt újjászervezéséről. A salgótarjáni városi pártszervezet helyisége a Tobola-házban volt. Dr. Majzik Béla kórházi orvos, a kisgazdapárt volt ifjúsági szervezője kapott megbízást a városi szervezet létrehozására.

<<<