1956. november 17.

A megyei tanács épületében ült össze a megyei nemzeti bizottság, a Mrázik-tanács és a kormányösszekötő, hogy megvitassák az elkövetkező időszak politikai-gazdasági feladatait. A tárgyalások során megerősítették tisztségében a nemzeti bizottságot. Ezt a tényt a bizottság felhívásban tette közzé, amelyben tudatta, hogy ismét a megye élére állt, mivel a megyei Forradalmi Munkás-Paraszt Tanács lemondott. Legfontosabb feladatnak a munka felvételét és a két Budapestről érkezett rendőrtiszt segítségével a rend helyreállítását jelölték meg.
A kompromittálódott vezető pártkáderek mindenféle erőlködése ellenére, a volt megyei MDP második és harmadik vonalából alakult meg az MSZMP Nógrád Megyei Ideiglenes Intézőbizottága, amelynek tagja lett Andó István, Jakab Sándor, Kovács József, László István, Rozgonyi Lukács, Tanyai Ferenc és Vajó István.
Dr. Garamvölgyi Antal a megyei lapban megjelent cikkében arra figyelmeztetett, hogy „... Az egypártrendszer nem biztosíték arra, hogy a végcélt, a szocializmust demokratikus úton, a nemzet sajátosságainak, a nép vágyának, lelkének megfelelően valósítják meg. Félő, hogy újból erőszakos úton, a nemzet lelkétől idegen eszközökkel és módszerekkel igyekeznek a végcélt elérni.”

<<<