1956. november 21.

A rendőrség kérésére a szovjet katonai parancsnokság feloldotta a kijárási tilalmat.

A bányai üzemek munkástanácsainak képviselőiből alakult meg a Nógrádi Szénbányászati Tröszt 15 fős központi munkástanácsa, melynek tagja lett: Bogyai Vilmos (Nagybátonyi Szolgáltató Vállalat), Burján Antal (Salgótarjáni Szolgáltató Vállalat), Chmell Ferenc (tiribesi üzem), Czéki László (Kisterenyei Szolgáltató Vállalat), Csedő Antal (nagybátonyi üzem), dr. Csillag József (Bányatröszt), Gaál Lajos (kisterenyei üzem), Hajnal Ottó (mizserfai üzem), Kocsis István (zagyvai üzem), Kollár Ernő (mátranováki üzem), Kovács Vilmos (kazári üzem), Szabó József (rónai üzem), Szabó Lajos (kányási üzem), Szadvári Béla (szorospataki üzem), Tóth Gyula (ménkesi üzem). A tanácstagok maguk közül jelölték ki az 5 fős intézőbizottság tagjait, akik az alábbiak lettek: Bogyai Vilmos, Gaál Lajos, Kollár Ernő, Szabó Lajos és Szadvári Béla. Az operatív testület elnöke Szadvári Béla lett.

A megyei tanács épületében a megye üzemeinek, bányáinak és intézményeinek küldöttei megválasztották a megyei munkástanácsot. Tagjai: Benkő Béla (IKV), Csákvári László (Építőipari Vállalat), Derekas Gyula (Tűzhelygyár), Kecskés Károly (33. sz. AKÖV), Nyitrai János (Salgótarjáni Üveggyár), Pálfalvi Gyula (Mélyfúró), Pintér József (Ötvözetgyár), Sávolyi György (Erőmű), Steigerwald Ottó (Acélárugyár), Toldi István (Zagyvapálfalvai Üveggyár), Tóth Faragó József (Bányagépgyár), Tőzsér János (MÁV) és a bányatröszt képviseletében Bogyai Vilmos (Nagybátony), Gaál Lajos (Kisterenye), Kollár Ernő (Mátranovák), Szabó Ervin, Szabó Lajos, Szadvári Béla (Szorospatak). A képviselők határozatban fogalmazták meg a legfontosabb feladatokat. Ezek: érdekegyeztetés a bérezések ügyében, a megye politikai-gazdasági irányvonalának kidolgozása, a tanácsi szakigazgatási szervek működésének ellenőrzése, kapcsolattartás és tárgyalás a kormánnyal, a kormányösszekötőkkel, szoros együttműködés a megyei nemzeti bizottsággal stb. Tehát a munkástanács feladata a megye üzemeinek az érdekképviselete. A megyei nemzeti bizottság hatásköre ezzel egyidőben leszűkült. Annak meghatározó vezetői, dr. Garamvölgyi Antal, Lénárt Andor és Mlinarik István azonban továbbra is fontos szerepet töltött be, ugyanis a munkástanács elvi irányítását ők látták el.

Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága, ahol azonosultak a Kádár-kormány célkitűzéseivel. A tagok beszámoltak az október 23-a utáni tevékenységükről, majd jóváhagyták Laukó György vb-elnök forradalom alatti szerepét. Kijelentették, hogy „A Végrehajtó Bizottságnak a hibák ellenére is van erkölcsi alapja ahhoz, hogy az állami élet helyi irányítását továbbra is végezze, mivel a Végrehajtó bizottságok hazánkban is a legdemokratikusabban, titkosan választott szervek, amelyek a munkás, paraszt, értelmiségi dolgozókból tevődnek össze.”

Megalakult az MSZMP Salgótarjáni járás Ideiglenes Intézőbizottsága, melynek tagja volt Bernáth Rezső, Csincsik István, Francia József, Herencsényi József, Horváth József, Kovács József és Máté János.

A városi nemzeti bizottság és a városi tanács végrehajtó bizottsága, az MSZMP Megyei Intézőbizottságának javaslatára felmentette vb-elnöki tisztségéből Galajda Jánost és helyére Zavilla Viktor építőipari vállalati dolgozót, a városi forradalmi bizottmány elnökét választotta meg.

Az acélárugyári munkástanács új elnökséget választott. Elnök: Ampli István, helyettese: Váraljai László, aki egyúttal az igazgatótanács elnöke is volt, titkár: Trezsnyik Ferenc, az igazgatótanács titkára a korábbi munkástanácsi elnök, dr. Magos Béla lett.

Megválasztották a 33. sz. AKÖV végleges munkástanácsát. Elnök lett Demény Mihály, helyettes Pintér Imre, titkár dr. Horváth Péter. Tagjai: Bartha Viktor, Berente László, Csolák Miklós, Dancsák János, Dudás Benjámin, Erdélyi István, Gáspár György, Gyarmati Antal, István Lajos, Képes József, Killián Ferenc, Kosztandi Ferenc, Kőpataki Lajos, Kövér Mihály, Monostori László, Nagy Sándor, Prohászka Ottokár, Régi Ferenc, Szpisák Gyula, Tárkányi László, Téglás Jenő, Toldi Istvánné, Tósoki Győző, Tóth István, Varga Gyula, Váróczy Ferenc, Vincze András és Zentai Antal.

<<<