november 2.

A forradalmi nemzeti tanács „...mint a legfőbb államhatalom letéteményese...” módosította a terhességmegszakításra vonatkozó kormányzati rendeletet.

Újabb személyek hagyhatták el a börtön épületét.

Megalakult a járási rendőrkapitányság forradalmi katonai tanácsa. Elnöke Széles Mihály törzsőrmester lett. A testületnek többek között tagja volt László Aladár is. Az ülésen kifogásolták, hogy a szomszédos Csehszlovákiából több olyan sajtótermék kerül be az országba, amelyekben a magyarországi eseményeket fasiszta ellenforradalomnak minősítik. A katonai tanács tagjai javasolták, hogy a tudatos torzítás ellensúlyozása érdekében a megyei lapot juttassák át, és terjesszék Csehszlovákiában.

Betegség miatt 4 személyt, további 48 elítéltet pedig feltételesen helyeztek szabadlábra.


<<<