1956. november 5.

A szovjet beavatkozás hírére a volt tanácsi- és pártfunkcionáriusok, a leváltott üzemi vezetők este – mintegy 70-80-an – abban az SZMT székházban gyülekeztek, ahová november 1-én „önként” átköltöztek. Kerner Lajos, Laukó György és Vajó István hívására Nagybátonyból ide érkeztek meg többek között a Mrázik testvérek, valamint Szakal Sándor bányamérnök, Tanyai Ferenc bányaüzemi igazgató, Vallach László vájár. A megjelentek azon kezdtek vitatkozni, hogy mit csináljanak. Egyesek azt javasolták, hogy hívják be a szovjet csapatokat. Mrázik János viszont állítólag azt mondta: „kell nekünk olyan erőnknek lenni Nógrád megyében, hogy az ellenforradalmat leverjük”. Ezt követően mentek át a BM megyei főosztályára az összegyűltek, ahol közölték Szabó István őrnaggyal, hogy támogatást kérnek tőle. Szabó 20 géppisztolyt adott át részükre.
Az MDP Nógrád Megyei Bizottsága (Sic!) felhívással fordult a megye bányászaihoz, építőipari- és közlekedési dolgozóihoz, hogy sorakozzanak fel a Kádár-kormány mögé, és azonosuljanak annak programjával.

<<<