DEJTÁR KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 27.
A balassagyarmati felvonulásról hazatért dejtáriak Zólyomi Ferenc vezetésével demonstrációt szerveztek. A rend és a közbiztonság biztosítására ún. „rendfenntartó bizottságot” alakítottak.
Az esti órákban választották meg a forradalmi bizottságot, melynek elnöke Zólyomi Ferenc, elnökhelyettese Tóth László lett. A bizottság általunk ismert tagja volt Dikter Ferenc, Hegedűs János, Hucsi János, Pásztor Ferenc, Varga Károly és Viczián Béla.

október 29.
A községfejlesztési alapból 20.000 forintot osztottak szét az ipari munkásoknak.

október folyamán:
Felállították a nemzetőrséget, melynek tagja volt többek között Viczián Béla parancsnok, Farkas Béla, Géczi László, Pásztor János és Varga Károly.

november 1.
Alakuló ülést tartott a kisgazdapárt helyi szervezete, de a vezetőség személyi összetételében nem tudtak megállapodni.

november 3-4.
Néhány helyi lakos a község védelmét fontolgatta, de erre vonatkozó konkrét lépésekre nem került sor.

november 5.
A forradalmi bizottság – a járási szervek utasítására – mozgósítási parancsot adott ki, amelyre csak egy-két személy jelentkezett.

november 6.
A Kádár-kormányhoz hű helyi személyek a termelőszövetkezet lóistállójában tartottak gyűlést, és elhatározták, hogy lefegyverezik a forradalmi bizottságot, valamint választanak egy kormánypárti „Munkás-Paraszt Forradalmi Tanácsot”.

november 7.
A tsz-istállóban eltervezett akció sikerrel járt és megalakult az új testület.

december 12.
Létrejött az MSZMP-helyi szervezete.


Személyi adattár:

Dikter Ferenc: Dejtáron született 1924. április 13-án. Anyja neve Csabai Erzsébet. Iskolai végzettsége 6 elemi. Tagja volt a forradalmi bizottságnak. Nem indult ellene eljárás.

Hegedűs János: Dejtáron született 1913. augusztus 5-én. Anyja neve Paholics Rozália. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása hentes. Tagja volt a forradalmi bizottságnak. 1956 novemberében az Amerikai Egyesült Államokba emigrált.

Hucsi János: Somaród-Szentpálon született 1928. szeptember 22-én. Anyja neve Györgyice vagy Györgyild Jarhald. Iskolai végzettsége 7 elemi, foglalkozása állványozó. A forradalom alatt a dejtári határőrség parancsnoka, illetve a forradalmi bizottság tagja volt. Nem indult ellene eljárás.

Pásztor Ferenc: Dejtáron született 1930. április 13-án. Anyja neve Dózsa Rozália. Iskolai végzettsége 4 polgári, foglalkozása bognár. Tagja volt a forradalmi bizottságnak. Nem indult ellene eljárás.

Pásztor János: Érsekvadkerten született 1919. április 28-án. Anyja neve Dósa Rozália. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása segédmunkás. A forradalmi bizottság és a nemzetőrség tagja volt. A megtorlás idején preventív őrizetbe, illetve rendőrhatósági felügyelet alá került.

Viczián Béla: Dejtáron született 1911. november 27-én. Anyja neve Lestyán Ilona. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. A forradalmi bizottság tagja és a nemzetőrség parancsnoka volt. Nem indult ellene eljárás.

Zólyomi Ferenc: Dejtáron született 1914. november 17-én. Anyja neve Hegedűs Erzsébet. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. A forradalmi bizottság elnöke volt. 1956 után közbiztonsági, majd később rendőrhatósági őrizetbe került.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<