DRÉGELYPALÁNK KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 27.
A felvonuláson eltávolították a jelképeket és ledöntötték az emlékművet.

október 28.
Megalakult a forradalmi bizottság, elnöke Ipolyi János lett. A testületnek többek között tagja volt még Czellahó József, Csósza István, Jancsovics József, Kovács József, Krumbaczki István, Mechura János, Mészáros István, Rádi Antal és Szepesi Lajos. (Más forrás szerint a bizottság már október 26-án működött.)
Létrehozták a nemzetőrséget.

október vége:
A forradalmi események hírére a helyi határőrlaktanyából a legénység szétszéledt.

november 17.
Hat civil személy megtámadta a helyi határőrsöt és a kislétszámú őrséget lefegyverezte. A fegyvereket magukhoz vették, majd a körzeti rendőrt akarták lefegyverezni. A községi nemzetőrök elfogták az akció négy részvevőjét és a fegyvereket visszaszolgáltatták az őrsnek.

november folyamán:
Megszerveződött a Korbász József vezette fegyveres csoport. Tagja volt Boris József, Csósza István, Fazekas József, Kiss Vendel, Klárik Gyula, ifj. Kovács Ödön, Mrekvicska Károly, Pásztor László, Vilt István, Vilt Lajos, Vizi László és Zólyomi József.

december 2.
A járási pártbizottság arról értesült, hogy a helyi laktanya üres. Ezért megbízta Tandel József pártfunkcionáriust, hogy a párt számára onnan fegyvereket hozzon. A megbízás teljesítése után, a visszafelé igyekvő Tandelt a község határában a Korbász-csoport elfogta és bekísérte a községi tanács épületébe. Itt Korbász utasítására Hornok vb-titkár a hangoshíradón értesítette a forradalmi tanács tagjait és a lakosságot a történtekről és felszólította őket, hogy gyülekezzenek az épületnél, Tandel nyilvános kihallgatása céljából. Az akció ellen tiltakozott Mechura János vb-elnök. A funkcionáriust végül Ipolyi János „hallgatta ki”, majd átkísérték a laktanyába, ahonnan másnap Balassagyarmatra távozott.


Személyi adattár:

Boris József: Monoron született 1922. március 11-én. Anyja neve Gábor Gizella. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása asztalos. Tagja volt a Korbász-csoportnak. 1956 után a katonai bíróság 6 évre ítélte.

Fazekas József: Drégelypalánkon született 1938. július 5-én. Anyja neve Oroszlány Erzsébet. Iskolai végzettsége 8 általános, foglalkozása vasúti pályamunkás. Tagja volt a Korbász-csoportnak. 1956 után emigrált.

Ipolyi János: Aradon született 1899-ben. Anyja neve Lepki Magdolna. Iskolai végzettsége érettségi, foglalkozása földműves. A forradalmi tanács elnöke volt. 1956 után közbiztonsági őrizetbe és rendőrhatósági felügyelet alá helyezték.

Klárik Gyula: Drégelypalánkon született 1934. december 30-án. Anyja neve Papp Erzsébet. Tagja volt a Korbász-csoportnak. 1956 után emigrált.

Korbász József: Budapesten született 1923. június 29-én. Anyja neve Páj Veronika. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása fodrász. Fegyveres csoportot szervezett. 1956 után a katonai bíróság 14 évre ítélte.

Mészáros István: Drégelypalánkon született 1922. július 5-én. Anyja neve Tralecz Etel. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása kőműves. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. 1956 után preventív őrizetbe vették.

Szepesi Lajos: Drégelypalánkon született 1924. február 3-án. Anyja neve Nagy Eszter. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Forradalmi tanácstag volt. 1956 után rendőrhatósági felügyelet alá helyezték.

Vilt István: Drégelypalánkon született 1933. május 31-én. Anyja neve Ablovszki Rozália. Tagja volt a Korbász-csoportnak. 1956 után emigrált.

Zólyomi József: Drégelypalánkon született 1923. november 13-án. Anyja neve Bálint Erzsébet. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a Korbász-csoportnak. 1956 után preventív őrizetbe került.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<