október folyamán

Megkezdődött a város és a járás területén a politikai pártok szervezése. Utasították Sallói Aladárt, a városi tanács lakásügyi előadóját, hogy az ismét megalakulandó pártok részére biztosítson megfelelő helyiségeket.

A város kisebb üzemeiben is sorra megalakultak a munkástanácsok. A Bútorgyártó Vállalat 5 fős tanácsában Kecskés Béla elnökön kívül tag volt még Hiros Sándor és Medvegy János. Az Útfenntartó Vállalatnál a munkástanács Lőcsei István mérnök vezetésével és még 4 személlyel alakult meg. A vasútállomás munkástanácsát 10 fő alkotta, akik közül Bacsa Józsefet, Havaj B. Ferencet, Herencsényi Istvánt, Kiss Istvánt és Nyerges Árpádot ismerjük név szerint. Az utóbbiak az állomás és környékének őrzésére nemzetőrséget állítottak fel, amelynek parancsnoka Herencsényi István volt.

A fővárosi központ utasítására megalakult a BELSPED Vállalat helyi kirendeltségének 5 tagú forradalmi bizottsága. A választási gyűlést Méhész Ferenc vezette le.

Szabó Sándort választották a járási tanács munkástanácsának elnökévé.

<<<