1956. október vége-november eleje:

Megalakult a Nógrád Megyei Állatforgalmi Vállalat munkástanácsa. Általunk ismert tagja volt Czikora András.
Az Acélárugyárban már működő fegyveres gyári őrség mellett megszerveződött a Hadady-Hargitai vezette gyári nemzetőri fegyveres csoport. Tagjai voltak többek között: Bencsik Zoltán, Berecz József, Cigler Gyula, Deák László, Fancsik György, Ferencz Jó-zsef, Girtl Antal, Girtl Emília, Girtl Ferenc, Godó Tibor?, Hadady Rudolf, Hargitai La-jos, Juhász Attila, Kólinkás Kálmán, Kukel Ferenc, Márton Imre, Mede Lajos, Pokornyi Ferenc, Polancezki Ottó, Ponyi Gyula, Ponyi József, Sótér Pál, Szigler Imre, Szorcsik Zoltán, Vics Antal és Zagyi József.
Krayer Ferenc elnökletével újból megalakult az SZDP megyei szervezete. A párt a szer-vezési feladatokra 9 tagú ideiglenes intézőbizottágot hozott létre. A pártszervezet a HNF volt székházában kapott helyet.
Megalakult a MÁV Állomásfőnökség munkástanácsa és 7 tagú intézőbizottsága. Ennek lett tagja többek között Baróthy László és Kovács János.

<<<