ŐRHALOM KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia


október 25.
Pénzes György eltávolította a tanácsházán lévő népköztársasági címert.

október 28.
Nagy Ferenc vezetésével a lakosság végigvonult a településen. A demonstráción képviselte magát a tanácsi- és pártvezetés is. A tanácsházán Zborai Kázmér vb-titkár – egy forrás szerint ún. Bocskai-ruhában – elszavalta a Nemzeti dal-t. Ezt követően Varsi István is szavalt, majd az épületben lévő címer helyére felhelyezték a keresztet. Innen az iskolához vonultak, ahol eltávolították az ún. „Úttörő-falat”.
A délutáni órákban a tanácsházán megválasztották a forradalmi tanácsot, melynek elnöke Hegedűs Géza, elnökhelyettese Pénzes György lett. A testület tagja lett még többek között Balla Ferenc, Bene Mihály, Bertók Ferenc, ifj. Márton István, Melo István és Zborai Kázmér.

október folyamán:
Felállították a nemzetőrséget, parancsnoka ifj. Márton István lett.

november 2.
A forradalom áldozatainak emlékére gyász-istentiszteletet tartottak.

november 11.
A forradalmi tanács ülésén leváltották tisztségéből Magyar Mihály vb-elnököt és helyére Pénzes Györgyöt választották.


Személyi adattár:

Balla Ferenc: Őrhalomban született 1915. február 12-én. Anyja neve Hegedűs Rozália. Foglalkozása földműves. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. A megtorlás idején preventív őrizetbe vették.

Bene Mihály: Őrhalomban született 1924. április 8-án. Anyja neve Balla Malvin. Foglalkozása földműves. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. 1956 után rendőrhatósági felügyelet alá került.

Bertók Ferenc: Őrhalomban született 1939. február 8-án. Anyja neve Csordás Julianna. Foglalkozása tanuló. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Nem indult ellene eljárás.

Márton István ifj.: Őrhalomban született 1931. július 16-án. Anyja neve Kanyó Ilona. Foglalkozása földműves. A forradalmi tanácsnak tagja, a nemzetőrség parancsnoka volt. Nem indult ellene eljárás.

Melo István: Hugyagon született 1909. október 6-án. Anyja neve Márton Terézia. Foglal-kozása földműves. A forradalmi tanács és a nemzetőrség tagja volt. Nem indult ellene eljárás.

Pénzes György: Földműves családból származott. Hugyagon született 1911. december 18-án. Anyja neve Kovács Petronella. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. 1956-ban a forradalmi tanács elnökhelyettesévé, majd a vb-elnökévé választották. 1958. február 3-tól 1958. március 19-ig előzetes letartóztatásban volt. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1959. április 20-án 6 hónap börtönbüntetésre ítélte.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<