SZANDA KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia


október 26.
Ismeretlen személyek felgyújtották a község volt párttitkárának, Jasztrabszki Sándornak a szalma- és szénakazlát.

október 27.
Megválasztották a forradalmi tanácsot és elnökét Kusnyár János vb-elnököt.
Ismeretlen személyek behatoltak az öregiskola épületébe és eltávolították az ott található címereket.

október 28.
Mise után a lakosság a főtéren tartott népgyűlést. Kajdy György iskolaigazgató mondott rövid beszédet, majd megválasztották a 28 tagú ideiglenes intézőbizottságot és megerő-sítették tisztségében Kusnyár Jánost.
Elhelyezték az iskola falára a régi koronás címert és a római katolikus iskola felíratú táblát.

október 29.
A forradalmi tanács bezáratta az italboltot.
Éjjel ledöntötték a szovjet síremlékeket.

október 30.
Megalakult a 12 fős nemzetőrség. Parancsnoka Koplányi István, helyettese Csábi László lett.

november 1.
A forradalmi tanács ülésén megjelent Tóth János hegyi és követelte Kusnyár János elnök lemondását.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<