SZÜGY KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia


október 27.
A felvonulás során ledöntötték a szovjet emlékművet, eltávolították a középületekről a táblákat és a címereket, valamint elégették a tanácsházán található iratok és könyvek jelentős részét.

október 30.
Megalakult a Mezőgazdasági Technikum Tangazdaságának munkástanácsa.

október 31.
Cselényi Mihály parancsnokságával létrehozták a 36 fős nemzetőrséget, melynek általunk ismert tagja volt Kukla Mihály. Az őrség elsősorban a fatolvajok ellen szerveződött meg.

november 1.
Megválasztották a 66, más források szerint 14 tagú forradalmi tanácsot. Elnöke Szeverényi Dezső lett. Tagjai közül egyedül Makay Iván neve ismert.

november 3.
Makay Iván kezdeményezésére élelmiszert gyűjtöttek és szállítottak fel Budapestre.

december 1.
A forradalmi tanács befejezte működését.

Személyi Adattár:
Cselényi Mihály: Szügyben született 1911. május 7-én. Anyja neve Czelleng Mária. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása bognár. A nemzetőrség parancsnoka volt. Nem indult ellene eljárás.

Kukla Mihály: Szügyben született 1921. május 25-én. Anyja neve Számelczik Mária. Iskolai végzettsége 4 elemi. Tagja volt a nemzetőrségnek. A megtorlás során közbiztonsági őrizetbe vették.

Makay Iván: Polgári családba született Budapesten 1899. január 6-án. Anyja neve Hollósy Janka. Iskolai végzettsége gimnázium. 1950-ig gazdálkodóként dolgozott, majd az államosí-tásokat követően vasúti segédmunkás lett. 1951-ben, házuk elvétele után került Szügy községbe és a Balassagyarmati Épület- és Villanyszerelő Vállalatnál lett segédmunkás. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. 1958. szeptember 1-én tartóztatták le. A Balassagyarmati megyei Bíróság 1958. november 21-én 10 hónap börtönbüntetésre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság 1959. január 13-án kelt másodfokú ítélete helybenhagyta a 10 hónap börtönt és további súlyosbításként még 2 év részleges jogvesztéssel büntette.

Szeverényi Dezső: Szügyön született 1915. január 10-én. Anyja neve Bakalár Erzsébet. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása útbiztos. A forradalmi tanács elnöke volt. Nem indult ellene eljárás.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<