1956. október 27:

A salgótarjáni demonstráció hatására a kora esti órában Bagó István és Tóth István kezdeményezésére felvonulásra került sor, amelynek során ledöntötték a szovjet emlékművet. A járási tanács épülete előtt Szőke Pál és Bagó István tartott rövid beszédet, majd átvonultak a járási pártbizottsághoz és követelték annak kinyitását. Amikor erre nem került sor, a tömeg behatolt az épületbe. Ekkor terjedt el az az – egyébként valótlan – hír, hogy a közeli járási rendőrkapitányságon 12 diákot tartanak fogva. A tömeg átment a rendőrség elé és a zárt épület előtt követelte a fiatalok szabadonbocsátását. A kapitányság vezetője és a járási kiegészítő parancsnok távozásra szólította fel a tüntetőket, majd a kapitányság egyes beosztottjai golyószóróval riasztó lövéseket adtak le és könnyfakasztó gránátokat dobtak a tömeg közé, amely a váratlan esemény hatására még inkább felbőszült, feltörték az ajtót és behatoltak az épületbe. Ekkor Pászti Elek rendőrnyomozó a tömeg felett a falba lőtt, mire a behatolók lefegyverezték a főtörzsőrmestert.
A nap eseményeinek hatására megszünő rendőri szervezet helyébe alakult meg az ideiglenes rendőri nemzetőrség Nagy Pál rendőrhadnagy, járási kapitányhelyettes szervezésében.

<<<