1956. október 28:

A járási tanács Szeles József által vezetett gépkocsijával Hornyák János kiment Rimócra és az éppen akkor felvonuló tömeg előtt felolvasta a Szécsényi Ifjúsági Forradalmi Bizottság által megfogalmazott és sokszorosított 12 pontos követelést. (Egyes vélemények szerint Nagylócon és Varsányban is megjelent Hornyák, hogy a 12 pontot terjessze, de az általa vitt követelések ismertetésére már nem került sort, mert egy szécsényi csoport – valószínűleg az Ifjúsági Forradalmi Bizottság – megelőzte.
Kisjuhász Józseffel, a gyöngyösi Közellátási Vállalat gépkocsivezetőjével, az Ifjúsági Forradalmi Bizottság tagjai: Micsinai Tibor, Garamvölgyi Lajos és Jasztrapszki József délelőtt Endrefalván, Pilinyben, Szalmatercsen, Karancsságon és Ságújfaluban, majd délután az Ipolyvölgyi falvakban: Pöstyénpusztán, Ludányhalásziban, Nógrádszakálon hirdették a forradalom eszméit.
Az esti órákban megalakult a Községi Forradalmi Bizottság, s egyes források szerint 22, más adatok szerint 16 tagja volt. Jelenleg név szerint teljes biztonsággal a következőket tudjuk megnevezni: elnök: Horváth János MÁV-alkalmazott, elnökhelyettes: Hornyák János a 33. sz. AKÖV gépkocsivezetője. Tagok: Drobcsa László járási tanácsi alkalmazott, Jánoska István kőműves, Prétor János járási kultúrotthon-vezető, Kiss László a szécsényi Vegyesipari Vállalat építési csoportvezetője.
A Községi Forradalmi Bizottság november 1-ei hatállyal Iványi Aladár volt endrefalvi vb-titkárt Szécsény község vb-elnökének, míg Varga Pált, volt községi bírót a vb-elnökhelyettesének választotta. (Varga Pál kinevezését később – november 30-án – az akkori járási vb-elnök, Ádám János is megerősítette.)

<<<