1956. október 28-29:

Garami Lajos alezredes, laktanyaparancsnok, Biczó József hadnagy vezetésével egy harckocsizó szakaszt küldött a váci tüzérlaktanya biztosítására.
29-én hajnalban, a laktanyában megjelenő rétsági tömegszervezetek képviselőinek és a Lánszki-féle tanács együttes ülésén, a HNF rádión keresztül kiadott felhívására, Garami Lajos irányításával megválasztották a demokratizálódott járási ideiglenes forradalmi nemzeti tanácsot. Elnöke dr. Lukáts Iván orvos, a Népfront járási elnöke, elnökhelyettesei dr. Haniszkó Kálmán, Kovács Ferenc földműves, dr. László Tibor orvosfőhadnagy, titkárai Bolcsó Pál és Sztrányai Miklós lettek.
A közigazgatási feladatok ellátása érdekében az alábbi bizottságokat alakították ki: Közigazgatás: Bolcsó Pál, Bubenka László, Fábián Sándor, Gotyár Gyula, dr. Haniszkó Kálmán, Mácsik Ferenc, Paróczi Jenő, Polónyi Károly, Sípos Győri József, Sztrányai Miklós. Egészségügy: Kapuszta Károly, dr. László Tibor, dr. Lukáts Iván. Oktatás: Békésy Szilárd, Katona László, Kollár János. Vida János. Közellátás: Bán Gyula, Galbács József, Kemencei Károly, Viktor János, Zemény József. Állategészségügy: Bubenka János, Dési Albert, ifj. Fábri Mihály, Molnár János. Mezőgazdaság: Bánszky György, Cserni János, Horváth Demeter, Székely Ferenc. A nemzetőrség tagja volt Garami Lajos alezredes, Kovács András, Kucsa András, Malics Géza r. százados, Megyeri Ferenc és Szikora András.
„Magyar Hazafiak” című kiáltványban értesítették a járás községeit a forradalmi testület megalakulásáról, és a közigazgatás átvételéről. Azonosultak Nagy Imre október 28-i kormányprogramjával és követelték a szovjet csapatok kivonulását, a demokratikus választások megtartását, az ÁVH megszüntetését. Felhívásukban felszólították a településeket, hogy alakítsák meg a helyi forradalmi szerveket.
A nap további részében kiáltványukat eljuttaták a járás községeibe, este pedig a járási vezetők értekezletén elemezték a községekben lezajlott eseményeket. Az összejövetel során választották meg a megyei nemzeti bizottság október 30-ai, alakuló ülésének járási képviselőit, dr. Haniszkó Kálmánt, Horváth Demetert és dr. Lukáts Ivánt.
A nap folyamán a BM megyei főosztálya az ÁVH-s személyzet leszerelésére utasította Honti József államvédelmis főhadnagyot, a járási rendőrkapitányság vezetőjét.

<<<