1956. november 3:

Alakuló ülését tartotta a Pásztói Járási Nemzeti Bizottság. A jelenlévő községek 64 küldöttje és a jobbágyi Tömegcikk Művek ideiglenes megbízottja meghallgatta Csabai Ernő tanár beszámolóját a fővárosi harcokról, majd Nagy István ideiglenes elnök nyitotta meg a gyűlést. Rövid beszédében vázolta a testület célkitűzését, s hangsúlyozta: „... Szabadságot, egyenlőséget és függetlenséget akarunk és követelünk! Mindenki lelkiismeretének szava szerint tarthassa vallását, imádhassa Istenét, akkor menjen templomba, amikor akar! Mi azt mondjuk, hogy a föld azé, aki megdolgozza. Nincs szükségünk nagybirtokosokra, bankárokra és gyárosokra: A kiosztott földek azoké legyen, akik megkapták. A tagosítások során elkövetett visszás eseteket felülvizsgáljuk és az igazságnak megfelelően elintézzük...” Az elnök után Tóth István számolt be az elmúlt napok eseményeiről, s többek között kiemelte, hogy a megyétől eddig szinte semmi segítséget nem kaptak annak ellenére sem, hogy küldöttjeiket beküldték Salgótarjánba, majd a küldöttek közfelkiáltással megerősítették az elnök és helyettesei posztját. E szerint az elnök Nagy István, helyettese Tóth István és Varga Tibor lett. A leendő forradalmi testületet, amelyet járási nemzeti bizottságoknak neveztek el, úgy kívánták felállítani, hogy abban minden település 1-1 taggal képviseltesse magát, illetve ezen felül minden község 500-500 személyen-ként további 1-1 tagot küldhessen a testületbe.
A járás községeit a „szűkebb bizottságban”, az alábbi személyek képviselték: Pásztót az előbbi három főn kívül Bagó László, Bajnóczi István, Czirják Sándor, Csaba Gábor és Zeke Gábor. Tar, Hasznos és Mátraszőllős községeket Kanyó alberti István hasznosi lakos képviselte. Szurdokpüspöki, Jobbágyi és Szarvasgede küldöttének Kovács Gergely szurdokpüspöki lakost választották meg. Palotás, Héhalom és Erdőtarcsa községeket Kovács Gábor héhalmi küldött képviselte. Dr. Kirchner Jenő vanyarci lakost választotta meg a szűkebb bizottság tagjának Erdőkürt, Vanyarc és Kálló jelenlévő képviselője. Bért, Szirákot, Egyházasdengeleget és Kisbágyont Haban András képviselte. Csécse, Ecseg és Kozárd községek Csépe István csécsei lakost választották meg. A Cserhátszentivánban élő Balázs Ferenc látta el Garáb, Felsőtold, Alsótold, Cserhátszentiván, Kutasó és Bokor képviseletét. Az alakuló ülésen Buják és Erdőkürt képviselői nem vettek részt.
A továbbiakban a küldöttek elvetették a forradalmi tanács és a végrehajtó bizottság elnevezést, és a járási nemzeti bizottság, valamint az ún. szűkebb bizottság nevet fogadták el.

<<<