1956. november 6:

A megalakult Szécsényi Járási Munkás-Paraszt Tanács elnöke, Ádám János kibocsátotta a járás községei forradalmi tanácsai részére azt a felhívást, melyben a rend és a nyugalom minden körülmények közötti megőrzésére; az esetleges rendbontók leszerelésére szólította fel őket. Ezen kívül azt is javasolta, hogy amennyiben a községekben „szovjet katonai egységek jelennének meg, azokkal a harcokat semmilyen körülmények között ne vegyék fel, a [nemzet]őrségek tagjai ellenük fegyvert ne használjanak”, s az „élelmezésük ügyében a tanács[ok]hoz fordulókat igyekezzenek legmesszebb menőkig kielégíteni”. Továbbá elrendelte, hogy november 7-től minden községi forradalmi bizottságnál a dolgozók vegyék fel a munkát és hassanak oda, hogy az ott lakó bányászok, ipari munkások stb. a munkahelyeikről érkező autóbuszokkal menjenek munkába. Továbbá intézkedett arról is, hogy a járási tanács dolgozói 7-én reggel jelenjenek meg munkahelyeiken a munka megkezdése végett.

<<<