1956.november 1:

A szétesett rendőri apparátus következtében meglazult közrend és közbiztonság helyreállítása érdekében a járási tanács új nemzetőrség felállítását határozta el. A döntés mellett szólt a megmaradt rendőri állomány kis száma, illetve az hogy a rendőri nemzetőrség képtelen volt a közbiztonság fenntartására. Az új őrség parancsnokságával Csaba Gábor testnevelő tanárt bízták meg, aki azonban feltételeket szabott. Kijelentette, hogy fő foglalkozása továbbra is a tanári pálya és csak addig látja el megbízatását, ameddig az elmenekült rendőri állomány újból el nem foglalja posztját. Kinevezéséhez szükségesnek tartotta a Pásztón maradt rendőri- és katonai parancsnokok beleegyezését. Csaba ezek után megbeszélést tartott Baranyi alhadnaggyal és Nánási rendőri megbízottal, melynek eredményeképp alakult ki a nemzetőrség 3 csoportból álló szervezete. Az elsőbe tartoztak a községben lévő katonai alakulatok, Baranyi vezetésével. A másodikat a korábban létrehozott rendőri nemzetőri szervezet megbízható tagjai alkották Nánási törzsőrmester irányításával, még a harmadik csoport a járás által kezdeményezett és a Csaba vezette csoport alkotta, amelybe főleg katonaviselt tekintélyes férfiakat és néhány olyan volt csendőrt állítottak be, akik ellen soha, semmilyen kifogás nem merült fel, s a község lakosságának bizalmát élvezték. A nemzetőrség ismert tagja közé tartozott többek között Alapi János, Bagoly János, Balázs Gyula Károly, Harangi István, Jancsár Gyula, Kelemen József, Koczka István, Kovács Sándor, Major László, Mátyás István, Ozsgyán Barnabás, Pászti (Drucz) István, Polgár József, Stolmár Viktor és Varga András. Az egység székhelye a rendőrség épületében volt.

<<<