1956. december 3:

Horváth Béla a munkástanács elnökeként, Rigó Ferenc az állami gazdaság, Vígh László a gépállomás, Miskédi Gyula a téglagyár képviselőjeként, továbbá Klement Kornél Salgótarjánba a megyei munkástanácshoz utaztak, hogy bizonyos bérkérdéseket tisztázzanak. A szécsényiek ekkor szereztek tudomást a salgótarjáni iparvidéken aznap kirobbant 48 órás ülősztrájkról. A küldöttség tagjai a megbeszélést követően terjesztés végett magukkal vitték Szécsénybe a 3 pontos sztrájkfelhívást és a „Mi a teljes igazság”? című röpiratot, s azokat szétosztották a járás községeiben, illetve az ott lévő üzemekben.

<<<