1956. november 4:

Ülésezett a forradalmi bizottság, amelyen részt vett Cservák István MDP első titkár is, s a Kádár-kormányról úgy nyilatkozott, hogy azt feltételesen el kell ismerni. Ezt követően a forradalmi bizottság azt kérte tőle, hogy amennyiben a szovjet csapatok Szécsénybe érnek, igazolja: a faluban és a járásban senkinek sem esett bántódása.
Horváth Béla telefonon felhívatta azon településeket, ahol már átvonultak a szovjet csapatok pl. Hatvant és Gödöllőt, hogy ott mi lett a sorsa nemzetőrségnek. A megkérdezettek azt a választ adták, hogy tovább működnek. Ennek ellenére Horváth Béla minden utasítás nélkül csinált – más források szerint Kékkői László tartalékos hdngygyal és a járási kiegészítő tisztjeivel készíttetett – egy védelmi tervet. Ezen terv szerint három szakasznak kb. 14 puskára, 6 géppisztolyra, golyószóróra lett volna szükség ahhoz, hogy a községbe bevezető utakat megfigyelhessék, illetve biztosítsák. Felhívták Jobbágyit, hogy tudnak-e fegyvert adni: a válasz az volt, hogy nem. Ennek ellenére egy autó – valószínűleg Varga György és Dus József r. fhdgy vezetésével – mégis elment Jobbágyiba és szerzett egy láda lőszert. Egy másik gépkocsi Pétervásárára indult, de az üresen tért vissza.
Megjelent a községi nemzetőrség parancsnokságának sokszorosításában a „Magyarok hála imája” című röplap. (A verset – amelyet állítólag Iványi Aladárnak, a község forradalom alatti vb-elnökének rokona írt – Felföldi Károly szerint már a nemzetőrség szervezésekor, október 30-án felolvasták a járási kultúrházban.)

<<<