1956. december 4:

A szécsényi üzemek közül a vegyesipari vállalalatnál, a gépállomáson, a Földművesszövetkezetek Járási Központjánál, illetve a ludányhalászi téglagyárban biztosan ismertették a Salgótarjánból az előző nap küldött két dokumentumot, majd ezt követően ezen üzemekben megszavazták a 48 órás sztrájkhoz való csatlakozást.
Miután az előbbi üzemek dolgozói a sztrájk mellett foglaltak állást, több száz dolgozó a szécsényi kultúrotthonba ment, de az ottani összejövetelt szovjet harckocsik támogatásával a Balassagyarmatról és Salgótarjánból érkező karhatalmisták – valószínűleg Dus rendőkapitány értesítésére – szétoszlatták. (A feltételezést arra alapozzuk, hogy amikor az FMSZ irodájából Sághy telefonon felolvasta Dusnak a 3 pontos sztrájkfelhívást, megkérdezte tőle, hogy csatlakoznak-e a sztrájkhoz. Erre Dus azt válaszolta: „majd egy óra múlva ad választ”.) Horváth Bélát, Vámos Józsefet és Mravcsik Józsefet őrizetbe vették, míg Sághy Jenővel a hangosbeszélőn mondatták be, hogy a sztrájkkal kapcsolatos híresztelés félrevezetés volt, s így a sztrájkot hagyják abba, vegyék fel a munkát. Horváthot még aznap elengedték, míg Vámost előbb Salgótarjánba, majd Budapestre vitték, s csak december 23-án, Mravcsikot pedig december 15-én helyezték szabadlábra. (Vámos József apósa 6-án reggel munkahelyén, a salgótarjáni Tűzhelygyárban, elhíresztelte a 4-én történt szécsényi letartóztatásokat, s ezért a megyeszékhelyi üzemben szolidaritásból kb. másfél óráig állt a munka.)

<<<